Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga

 

Köper mynt och myntsamlingar

Om oss

Vår verksamhet bygger på förtroende, kunskap och personlig kontakt. För Svensk Mynthandel är det viktigt att bedriva affärer enligt god affärssed.

Svensk Mynthandel lyder under bestämmelserna i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). EU-förordning börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig som kund hos oss när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte.

Vi har en rättslig förpliktelse att enligt bokföringslagen så måste vi spara kunduppgifter i sju år för att kunna styrka underlag till bokföringen. Lagen om handel med begagnade varor (1999:271). Vid ett köp eller försäljning skriver vi på kvittot: ditt namn, adress och personnummer. Ibland sparas även telefon nr och e-mail adressen. Dessa uppgifter kan polismyndigheten kräva att vi lämnar ut.

Vi kan komma att lagra och behandla uppgifter om vissa numismatiska föremåls proveniens då det kan höja föremålets värde.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man.

Om du inte önskar erhålla nyhets och offerterbjudanden från oss i framtiden så maila till oss på mynt@svenskmynthandel.se

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd.

/mynthandel.jpg

Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga