Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga

 

Köper mynt och myntsamlingar

SNF:s ordföranden genom tiderna

/provmynt.jpg

Vill köpa upp mynt som har proveniensen från någon av SNFs tidigare ordföranden. Provmyntet på bilden kommer från justitierådet Johan Otto Wedberg samling han var ordförande 1903-1906.

Riksheraldikern, friherre   August Wilhelm Stiernstedt 1873-1880
Riksantikvarien, fil.dr.   Hans Hildebrand 1881-1883
Överstelöjtnanten   Georg Wolfgang von Francken 1883-1891
Överstebibliotekaren, greve   Carl Snoilsky 1891-1903
Justitierådet   Johan Otto Wedberg 1903-1906
Majoren   Victor Edvard Lilienberg 1906-1916
Fältläkaren   Axel Wahlstedt 1916-1934
Fil.dr.   Ernst E. Areen 1934-1935
Sedemera riksantikvarien, fil.dr.   Bengt Thordeman 1936-1947
Förste antikvarien, fil.dr., h.c.   Nils Ludvig Rasmusson 1947-1953
Bankokommissarien, fil.dr.   Torgny Lindgren 1953-1961
Direktören, jur.dr.   Bertil af Klercker 1961-1962
Förste antikvarien, fil.dr., h.c.   Nils Ludvig Rasmusson 1962-1973
Förste intendenten   Lars O. Lagerqvist 1973-1978
Bankkamreren   Göran Bergenstråhle 1978-1988
Fil.mag.   Torbjörn Sundquist 1988-2002
Direktören   Julius Hagander 2002-2008
    Jan-Olof Björk 2008-
24 Jun 2018

Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga