Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga

 

Köper mynt och myntsamlingar

Svensk myntsamlare i USA

/myntsamlare.jpg

Robert Robertson

Robertson föddes i Stockholm, den 12 september 1869. Hans namn var då Robert Grönvall. Han emigrerade till USA 1892, han ändrade sitt namn från Grönvall till Robertson vid den tidpunkten. Han hade flera jobb i USA, bland annat jobbade han för Guttag Brothers mynthandel. Efter det startade han en egen firma som återförsäljare av mynt efter första världskriget. Robertson gick med American Numismatic Society som en associerad medlem 1920. 1927 började han som assistent till Howland Wood i den föreningen. Robertson var en erfaren fotograf, så han tog på sig ansvaret för att fotografera mynt, något som ANS inte tidigare hade gjort i egen regi. Han fortsatte att arbeta på ANS till sin död på 22 januari 1937 efter en längre sjukdom.

Robertson personliga myntsamling är något extra. Vid tidpunkten för hans död rapporterades det att Robertsons samling av svenska mynt var en av de finaste i världen och flera mynt fanns som inte var i Sveriges nationella samling. Bland annat hade han många provmynt.

1935 så skickade han 584 mynt som gåva till den Svenska statssamlingen. Av dom mynten var 550 från USA. Han skrev flera artikelar om svenska mynt:

"The so-called 'Baron Goertz dalers' of Sweden." The Numismatist 34, no. 5 (May 1921): 184-186.
"Sweden's new commemorative coin. Gustavus Vasa, 1512-1560." The Numismatist 35, no. 1 (January 1922): 8-9.
"Occasional coins of Sweden." The Numismatist 35, no. 4 (April 1922): 161-167.
"The medieval coins of Sweden." The Numismatist 36, no. 7 (July 1923): 281-288
1 May 2016

Välkommen till

Svensk Mynthandel AB

Centralplan 3

69132 Karlskoga

mynt@svenskmynthandel.se

Tel: 0728585285

Ägare Mikael Kindahl

 

Vid leverans skickas objekten till:

Svensk Mynthandel

Box 14

69121 Karlskoga