Vi söker äldre samlingar

/myntskap.jpg

Vi söker äldre samlingar av svenska mynt. Finns många samlingar som legat orörda i över 100 år. Vill vi gärna att dom mynten får se dagens ljus igen. Kontakta oss.

19 maj 2019